Energetický štítek pro Váš dům/byt - rychle a levně!

FUNGUJEME jako jedni z mála I V DOBĚ KORONAVIROVÉ KARANTÉNY. PENB lze vypočítat i bez os. kontaktu, a to v souladu s vyhláškou (vyplníte dotazník, pošlete fotky a popis budovy či plánky).

Energetický štítek, neboli certifikát/průkaz energetické náročnosti budov již od 1450 Kč do 2-3 dnů. Nehradíte náklady za zaměření (pokud máte alespoň minimální podklady), dopravu, neplatíte DPH, tiskovné a další procesní poplatky, které běžně účtují konkurenční firmy z oboru.

 

Spolehněte na naše zkušenosti, které společně se zapojením moderní výpočetní techniky využíváme pro rychlé a kvalitní vyhotovení kompletní dokumentace energetického auditu dle předpisů a vyhlášek.

Energetický štítek od nás splňuje všechny náležitosti, je odborně vypracován a to Vám dá záruku, že máte danou věc vyřešenou bez dalších komplikací a starostí.

Jak postupovat, pokud chcete průkaz energetické náročnosti budovy?

Čekají na Vás pouze 1 snadný krok - navíc už do 2 dnů můžete mít průkaz energetické náročnosti budov kompletně vyřízen. Stačí postupovat následovně: poslat nám poptávku se zadáním a potřebnými podklady! Pokud budete mít podklady v elektronické podobě, pak je to jedině dobře - vyhotovení bude velmi rychlé a také cena za energetický certifikát bude nižší (ušetříte za poštovné a zpracovatelské náklady za práci s tištěnými materiály). Podklady, které nejsou zpracovány v el. podobě jsou zdlouhavější na zpracování, proto se cena při práci s tištěnými materiály nepatrně zvyšuje. Záleží jen na Vás, jakou variantu si vyberete, neboť pro nás není problém pracovat s jakýmikoli podklady.

Vlastníme oficiální certifikační oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k realizaci energetických auditů - č. oprávnění 0940.

Jaké podklady pro sestavení energetické certifikace Vaší budovy potřebujeme?

Jaké druhy energetických štítků pro Vás zajistíme?

Vyhotovíme pro Váš dům průkaz energetické náročnosti, který potřebujete. Máme zkušenosti s realizací běžných soukromých, ale také větších developerských či firemních projektů přidělení energetických štítků. Pokud máme požadované podklady, není problém pro Vás zpracovat energetický průkaz rychle, levně a téměř na počkání. Provádíme certifikaci specifických i klasických nemovitostí, malých i věších bytů, bytových komplexů, rodinných domů, firemních budov apod.

Od 1. září 2020 vstupuje v účinnost nová vyhláška týkající se energetické náročnosti budov a tudíž i PENB, která plně nahradí současnou vyhlášku známou pod číslem 78/2013 Sb.

Nová vyhláška o PENB byla vydána v reakci na další požadavky ze strany Evropské komise na snižování energetické náročnosti budov, jako sektoru, v němž je spotřeba energie celoevropsky velice významná.

Změny oproti původnímu znění vyhlášky se dají shrnout do 4 bodů týkajících se zásadně výpočtu PENB:

  • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie
  • Úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022
  • Stanovení jednotné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
  • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy

Od 1. 9. 2020 se tedy průkazy energetické náročnosti budovy (laicky energetický štítek) mohou zpracovávat výhradně dle nové vyhlášky určující správno podobu PENB.

Často kladené dotaz k PENB (průkaz energetické náročnosti budov)

1/ Je uvedeno, že PENB je povinnou součástí kupní smlouvy a pokud nebude, hrozí prodávajícímu sankce. Co když se kupujícímu např. dům líbí a chce ho koupit i bez doložení PENB a prodávající a kupující se tak dohodnou. Lze tuto dohodu ošetřit v kupní smlouvě nebo jinou dohodou, která bude předložena ke kupní smlouvě. Lze uvést do smlouvy, že kupující si je vědom, že kupuje dům bez PENB a že jej nevyžaduje, aby se nestalo, že se nový majitel rozhodne po roce,  že přece jen PENB po minulém majiteli chce doložit?

PENB není povinnou součástí kupní smlouvy. Zákon uvádí, že průkaz nebo ověřenou kopii předá prodávající kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy. PENB je dokument, který každému vlastníkovi bytové jednotky v daném SVJ nebo stávajícímu resp. budoucímu majiteli rodinného domku poskytne informace o stavu celé budovy. Na základě těchto informací se následně SVJ rozhodne, která opatření pro snižování energetické spotřeby v celém domě provede a v jaké posloupnosti. To samé platí i pro budoucího majitele rodinného domu. Záměr nechávat vypracovat PENB má dlouhodobější charakter. Nejde o to, zda se dotyčnému byt nebo dům líbí, ale o to, jak je na tom daná nemovitost se spotřebou energií. Kupující tak bude mít informace o stavu budovy v souvislosti se spotřebou energií, tudíž bude předem vědět, jaká opatření je nutno udělat v návaznosti na snížení spotřeby energie v dané nemovitosti. Z těchto informací se dá také vypočítat předpokládaná cena za rekonstrukci. Z uvedeného vyplývá, že jde o zájem nikoliv pouze prodávajícího, ale také kupujícího.

Kupující a prodávající se mohou spolu domluvit na čemkoliv, nicméně, povinnost vlastníka budovy nebo SVJ zajistit zpracování PENB dle zákona nezaniká.

 Další často kladené dotazy viz odpovědi MPO k dané problematice.